Незалежний аудитор Європейська Розрахункова палата: функції та зобов’язання

Рахункова палата (Європейський суд аудиторів) є інституцією, яка захищає інтереси платників податків ЄС. Її завдання — перевірити, чи європейські кошти збираються та використовуються оптимальним чином, а потім належним чином обліковуються. Так вона сприяє покращенню фінансового менеджменту Європейського Союзу. Рахункова палата розташована у Люксембурзі, а нинішнім президентом є Клаус-Хайнер Лене

Pixabay

Інституція є незалежним зовнішнім аудитором, не має юридичних повноважень, а лише працює над покращенням управлінням бюджетом ЄС Європейською Комісією.

Якщо розглядати докладніше, то Європейська Рахункова палата є установою, яка перевіряє доходи та витрати Союзу. Вона також перевіряє кожну особу та організацію, яка управляє європейськими фондами, а ще проводить випадкові аудити в установах Союзу (особливо в Комісії), державах-членах і країнах, які отримують допомогу від Союзу. Про підозри у шахрайстві, корупції чи іншій незаконній діяльності повідомляється в Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (Olaf).

Щороку Європейська Рахункова палата складає декларацію про гарантію звітності (Das) для Європейського Парламенту та Ради Союзу. Документ, який розглядається самим парламентом, перш ніж схвалити Комісії управління бюджетом ЄС. Крім того, завжди публікує спеціальні звіти з конкретних питань.

Щоб бути ефективним, Суд аудиторів має бути незалежним від установ та органів, які він контролює. Саме з цієї причини він вільний вирішувати, що тестувати; як провести цю перевірку, форму та час представлення результатів.

Суд складається з одного члена від кожної країни Європейського Союзу. Члени призначаються Радою після консультації з Парламентом на 6 років з можливістю поновлення. Президент обирається самими кандидатами на термін 3 роки (також з можливістю поновлення).

Зокрема, Суд здійснює три види перевірок. Існують фінансові аудити, під час яких він перевіряє, чи звіти точно відображають фінансовий стан, результати та рух грошових коштів за рік. Існують аудити відповідності, під час яких він перевіряє відповідність фінансових операцій правилам. Нарешті, він проводить аудит управління, під час якого перевіряє, чи європейські кошти досягають цілей з найменшими можливими витратами та найбільш економним способом.

Суд поділяється на аудиторські групи, які називаються «секціями». Вони готують доповіді та висновки, які потім затверджуються членами Суду, стаючи таким чином офіційними.

Стаття відредагована Мариною Борисполець

Le newsletter de Linkiesta

X

Un altro formidabile modo di approfondire l’attualità politica, economica, culturale italiana e internazionale.

Iscriviti alle newsletter